/ Jeta Shpirtërore / Lumurimet 4 zemërbutësia

Lumurimet 4 zemërbutësia

Lumurimet 4 zemërbutësia

 

 “Lum ata që janë zemërbutë, sepse ata do ta trashëgojnë tokën ” (Matheu 5:5). Zemërbutësia është një zotërim thelbësor i personit shpirtëror.Vetë Jisui ishte zemërbutë. Çdo gjë më është dhënë në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh Birin, përveç Atit; dhe asnjëri nuk e njeh Atin, përveç Birit dhe atij të cilit Biri don t’ia zbulojë. Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë (Matheu 11:27-30).

 

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë

 

Lumurimet 4 zemërbutësia