/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Apostulli i të Djelës

Apostulli i të Djelës

Apostulli i të Djelës

 

Efes.5:8-19

8 Sepse dikur ishit errësirë, po tani jeni dritë në Zotin. Ecni si bij drite,
9 sepse fryti i Frymës është në çdo mirësi, e drejtësi, e të vërtetë;
10 duke provuar ç’është e pëlqyeshme për Zotin.
11 Edhe mos u shoqëroni në punët e pafrytshme të errësirës, por më tepër t’i qortoni.
12 Sepse ato që bëhen fshehurazi nga ata, është turp edhe të thuhen.
13 Po gjithë sa qortohen nga drita bëhen të dukshme; sepse çdo gjë që bëhet e dukshme është dritë.
14 Prandaj thotë: Ngrihu ti që fle, edhe ngjallu prej së vdekurish, edhe Krishti do të të ndriçojë.
15 Shikoni pra si të ecni me kujdes; jo si të marrë, po si të urtë, 1
16 duke shfrytëzuar kohën, sepse ditët janë të këqija.
17 Prandaj mos u bëni të pamend, po nga ata që kuptojnë ç’është dëshira e Zotit.
18 Edhe mos u dehni me verë, në të cilën ka plangprishje; por mbushuni me Frymë të Shenjtë,
19 duke folur midis jush me psalme e me himne dhe me këngë shpirtërore, duke i kënduar e duke i psalur Zotit me zemrën tuaj,

 

Marrë nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë