/ Jeta Shpirtërore / Të jesh i vërtetë

Të jesh i vërtetë

Të jesh i vërtetë

 

Kur shkon të lutesh,sill ndër mend  pasionet e tua,pikat e dobta që ke dhe lehtësinë me të cilën rrëshket dhe bie!

Kujto se Krishti mundet të të ndaloj,të të forcoj dhe të të ndihmoj që të fitosh.
Bjer në gjunjë përpara Tij dhe T’i lutesh:
Mbamë o Krisht,mos të të iki!
Mbamë o Krisht,mos të të iki!
Dhe mos u tremb.Nuk do të të lerë sepse është njeridashës dhe zemërdhembshur.
 
 
Përkthye nga A. Avrami
 

Të jesh i vërtetë