/ Jeta Shpirtërore / Lumurimet 9 Gëzohuni dhe ngazëllohuni

Lumurimet 9 Gëzohuni dhe ngazëllohuni

Lumurimet 9 Gëzohuni dhe ngazëllohuni

 

Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. . .” (Matheu 5:11). Gëzimi është një element bazë i jetës shpirtërore dhe është një nga “frytet e Shpirtit të Shenjtë”(Galatianët5:22). Nuk ka spiritualitet të vërtetë pa gëzim. Qysh prej faqeve të para të Ungjillit dhe deri në fund të tij, apostujt e Krishtit, me Marinë, nënën e Tij dhe me të gjithë të krishterët, po gëzohen vazhdimisht për shpëtimin që Jisui ka dhënë. “Në këtë është përlëvduar Ati im, që të jepni shumë fryt, dhe kështu do të jeni dishepujt e mi. Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve; qëndroni në dashurinë time. Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time, sikurse unë i zbatova urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij. Këto gjëra jua kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë” (Joani 15:8-11). “. . . zemra juaj do të gëzohet, dhe askush nuk do t’ua heqë gëzimin tuaj . . . kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë i plotë” (Joani 16:22-24).

 

Kisha Orthodhokse

Autoq efale Shqipërisë

http://orthodoxalbania.org/

 

Lumurimet 9 Gëzohuni dhe ngazëllohuni