/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Mesazhe shpirtërore

Mesazhe shpirtërore

Mesazhe shpirtërore

 

Dashuria duron,pret,mirëkupton.E vë veten në pozitën e tjetrit,ndërton,shpëton.
Dija kur është e vetme,pa dashurinë mundet të të dëmtoj.Prandaj,jo me dije por me dashuri t’i përballoni të gjitha.
Shën Makario thotë:”Do përpiqesh të duash,edhe kur të mos kesh dashuri,të jesh i përulur edhe kur të mos kesh përulësi.Të përpiqesh të lutesh edhe kur nuk të vjen të lutesh”.
Ndjeshmëria mund të shndërohet në dashuri.
Vetëm dashuria të bën të ditur.Vetëm kur ekziston dashuria e vërtetë,ekzistojnë mardhëniet e vërteta ndërmjet njerëzve.
 
 
At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses
 
 

Mesazhe shpirtërore