/ Category / Jetë Shenjtorësh dhe Asketësh

Jetë Shenjtorësh dhe Asketësh

      Përmbajtja në të ngrënë Shenjtori e kalonte jetën e tij në shkretëtirë me një vetpërmbajtje të madhe…
Një nga Shenjtoret e panumërt te Kishës Ortodokse është dhe i panjohuri Oshënar Sofianoi, Peshkop i Dropullit që veproi ne…