At Agathoni Shkuan njëherë disa njerëz tek at Agathoni, sepse kishin dëgjuar se kishte shumë mirëkuptim dhe donin…
Hidhërimi
24/04/2015
     Kur hidhërimi skllavëron shpirtin e mbush atë plot dhimbje dhe mërzitje. Nuk e lë të studioj dhe të…
  Qindra kryqe të zjarrtë u shfaqën mbi lambadhet e ndezura të besimtarëve të Shtunën e Madhe,më 18-4-2015 në Jerusalem…
Njerëzit egoistë
22/04/2015
   Njerëzit që janë të rënduar nga ana psikologjike dhe nuk kanë normalitet  brënda vetes,funksionojnë në mënyrë të tillë që…
Pendimi
20/04/2015
  Njeriu në cdo moment mund të pendohet.Në vend që të mendosh cfarë nuk bëre,c'farë duhet të kishe bërë dhe…
     Shën Serafimi vazhdonte të shëronte sëmundje trupore. Në 11 Qershor 1827 shëroi Aleksandra Bartholomeun. Ishte 22 veç dhe…
E Diela - dita e Zotit
16/04/2015
    Dita e Diel, në traditën e Kishës sonë është dita e Zotit, dita e Ngjalljes, dita e krijesës…
  Dikur Shën  Andoni,duke vëzhguar thellë në gjykimin e Perëndisë,e pyet me kurreshtje: "Zot, Pse disa njerëz vdesin të rinj ndërsa…
    Me të afërmin duhet të sillemi me shumë takt sa që të mos e prekim as edhe me…
  Zoti u ngjall vëllezër që të ngjallemi ne. Tani, për sa kohë ndodhemi në këtë botë, ngjallet shpirti i…