Ai që do të ecë në rrugën e përjetë të së mirës duhet të këtë shumë kujdes në disa…
    Dobia e këshillës :"Njeriu që nuk do të dëgjojë këshillë,mbetet i pandreqshëm." Heshtja është flori"Shumë herë u pendova…
09/07/2015
    Një  murg  Rus  , u  sëmur  rëndë  dhe  ra  në  krevat  me  dhimbje  të  forta  duke  ju  lutur …
  Temat më  të dashura të Heavy- Metal janë :Satanai,vdekja ,epshi erotik me të vdekurit dhe shumë të tjera të…
    ​Ik, Perëndi! Titull i çuditshëm – fjalë vetëshkatërruese; fjalë e thjeshtë, por edhe e ashpër dhe, fatkeqësisht, tepër…
  Aborti do të thotë  ti japësh  fund me mënyrë  vrasëse-ekzekutuese  shtatzanisë duke marrë jetën e foshnjes përpara se të…
01/07/2015
  Në botën e mrekullueshme që na rrethon, në botën ujore, bimore, shtazore dhe njerëzore, ka një plan të urtë,…
Cilën rrugë të zgjedh për jetën time?
29/06/2015
  Një  murg  asket  tregoi  këto:   - Jetonte  dikur  një  murgeshë  e  cila  pati  sukses  të  madh  në  drejtim  të…
  Shenjtorët dhe etërit e Perëndisë theksojnë se Misteret e Perëndisë nuk shpjegohen me fjalë por vetëm me DHURATEN E…
  Fraza e fundit e Apostull Pavlit na jep rastin të bisedojmë për një të vërtetë tjetër dhe pasojë të…