/ Category / Festa të mëdha

Festa të mëdha

  (Mateu 10:32-33,37-38 19:27-30) Karakteristikë e jetës shpirtërore është fakti që vazhdimisht secili ka një  qëllim.Nuk ndien asnjëherë lodhje.Dembelizmi dhe…
    Gjashtë ditë para Pashke Zoti u gjend në shtëpinë e Marthës dhe të Marisë,atje ku kishte ngjallur së…
   Joani 1: 44-52   44Të nesërmen Jisui deshi të dalë në Galile; edhe gjen Filipin e i thotë: Eja…