/ Category / Shenjtorë dhe Etër

Shenjtorë dhe Etër

  E keqja jonë nuk është vetëm se jemi mëkatarë.Këtë Perëndia e di.Për këtë erdhi në tokë Krishti.E keqja është…
  Kurrë nuk u shtrita për të fjetur duke pasur hidhërim në zemër për të afërmin tim -thoshte ava Agathoni.-Dhe…
  Kur je duke punuar,duart të jenë në punë ndërsa mëndja te Perëndia "."Nëse dikush është në dijeni për gabimet…
    Me ndërgjegjen nuk mund të tallesh dhe as nuk mund ta bësh të heshtë. Ndoshta për pak kohë…
  Që të kapërcej dikush "rrjetën" e inferioritetit duhet  të këtë besim tek vetja.Ta nxjerri në sipërfaqe talentin që,ka nga…
  Një nga etërit e shkretëtirës u dha këtë mësim madhështor murgjve më të rinj:-Supozo o vëllai im,që këtë moment…
  Shën Grigor Palamai thekson se kur Perëndia krijoi njeriun dhe e vendosi në parajsë,i dha një porosi të cilën…
  Serapioni ishte një asket egjiptian krejtësisht i varfër dhe shumë bamirës.Njëherë u shit si skllav me dëshirë tek një…
    Dhe çfarë mund të gjesh si arsye për të ndaluar së dashuri dikë? Sepse ti e nderoje dhe…
  Tha Zoti:" Me të vërtetë aty ku janë dy ose tre veta të bashkuar në emrin tim,aty jam edhe…