/ Category / Shenjtorë dhe Etër

Shenjtorë dhe Etër

  Që të kapërcej dikush "rrjetën" e inferioritetit duhet  të këtë besim tek vetja.Ta nxjerri në sipërfaqe talentin që,ka nga…
  Një nga etërit e shkretëtirës u dha këtë mësim madhështor murgjve më të rinj:-Supozo o vëllai im,që këtë moment…
  Shën Grigor Palamai thekson se kur Perëndia krijoi njeriun dhe e vendosi në parajsë,i dha një porosi të cilën…
  Serapioni ishte një asket egjiptian krejtësisht i varfër dhe shumë bamirës.Njëherë u shit si skllav me dëshirë tek një…
    Dhe çfarë mund të gjesh si arsye për të ndaluar së dashuri dikë? Sepse ti e nderoje dhe…
  Tha Zoti:" Me të vërtetë aty ku janë dy ose tre veta të bashkuar në emrin tim,aty jam edhe…
  "Kush merr pjesë në dhimbjen e tjetrit dhe i thotë fjalë ngushëlluese,kjo është si një urim që shumë herë…
    Njeriu me i rëndësishëm i historisë nuk kishte shërbëtorë,por e thërrisnin Zotëri! Nuk kishte asnjë diplomë,por e quanin…
  Një asket që jetonte në shkretëtirë -tregon ava (at) Kasiano- iu lut Perëndisë t'i japë këtë virtyt:kur të ndodhet…
  "Kohët në të cilat janë të vështira,ndaj duhet të krishterët të kenë shumë durim dhe shpërblimi i tyre do…