/ Category / Shenjtorë dhe Etër

Shenjtorë dhe Etër

  "Kush merr pjesë në dhimbjen e tjetrit dhe i thotë fjalë ngushëlluese,kjo është si një urim që shumë herë…
    Njeriu me i rëndësishëm i historisë nuk kishte shërbëtorë,por e thërrisnin Zotëri! Nuk kishte asnjë diplomë,por e quanin…
  Një asket që jetonte në shkretëtirë -tregon ava (at) Kasiano- iu lut Perëndisë t'i japë këtë virtyt:kur të ndodhet…
  "Kohët në të cilat janë të vështira,ndaj duhet të krishterët të kenë shumë durim dhe shpërblimi i tyre do…
  "Prindërit e devotshëm,të cilët dëshirojnë që fëmijët e tyre të bëhen murgj,të mos i këshillojnë fëmijët të bëhen murgj…
  "Pak studim dhe shumë Lutje.Gjatë lutjes dhe gjatë adhurimit,duhet të marrim pjesë me gjithë zemër"."Kur gjatë lutjes,nuk ndjejmë ngushëllim…
  "Virtytet bazë janë :thjeshtësia,përulësia dhe mirësia. Mirësi do të thotë të mendosh njëherë çfarë e shplodh tjetrin dhe jo…
  Duke pritur shpëtimin e gjithë njerëzimit,dashuria dëshiron të arrij deri në fund.Ndaj përqafon  jo vetëm ata që janë mbi…
  Një i krishterë shkoi të këshillohej tek ava (at) Siluani.-Kam një armiku për vdekje at,-i rrëfeu.Të këqijat që më…
  Mos jini hakmarrës:mos e shpërbleni të keqen me të keqe tjetër.Eshtë e mjaftueshme e keqa nga i afërmi juaj!Nëse…