/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Të mos kurohesh

Të mos kurohesh

Të mos kurohesh

 

E keqja jonë nuk është vetëm se jemi mëkatarë.Këtë Perëndia e di.Për këtë erdhi në tokë Krishti.E keqja është se nuk  shkojmë te mjeku,te shpëtimtari Krisht të na shëroj.
Perëndia është mjeku i shpirteve dhe i trupave tanë.Mundet të të kuroj dhe të shenjtëroj.Kërkon vetëm pohimin tënd,bashkpunimin tënd,”Po”-në tënde.

Perëndia njeh se kur do e kaloj krejt dikush problemin që ka.Por problemi kryesor nuk qëndron vetëm tek kjo vështirësi -problem që dikush po kalon,por tek mënyra se si ai po e përballon këtë problem.Kur e merr me pesimizëm,atëherë zhytet thellë.Kur e merr sic duhet,atëherë përballet duket luftuar dhe dalë-ngadalë e kapërcen atë .

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “

 

Të mos kurohesh