/ Jeta Shpirtërore / Njerëzit egoistë

Njerëzit egoistë

Njerëzit egoistë

 

 Njerëzit që janë të rënduar nga ana psikologjike dhe nuk kanë normalitet  brënda vetes,funksionojnë në mënyrë të tillë që nuk pranojnë diskutime dhe mendime nga  të tjerë .Nuk tërhiqen nga bindjet e tyre.
 Dhe ti,duke pasur shumë besim në vetvete,nuk mundesh të kuptosh këshillat që të japin për të të ndihmuar.
 
Kur bërtet,nuk është thjesht një thirrmë me zë të lartë por aty fshihet dicka më e thellë.Ky ton prej të “forti” që ka depërtuar dhe ka spërkatur shpirtin,është satanik.
 Ekzistojmë në këtë botë për të fituar jetën e përjetshme.Dhe që te  arrihet  kjo, duhet te jemi te duruar ndaj cdo gjëje qe na ndodh në jetë për aq vite sa Perëndia e lejon.

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “

 

Njerëzit egoistë