/ Jeta Shpirtërore / Pendimi

Pendimi

Pendimi

 

Njeriu në cdo moment mund të pendohet.Në vend që të mendosh cfarë nuk bëre,c’farë duhet të kishe bërë dhe nuk e bëre duke ngritur kështu nje  murr ndërmjet teje dhe Perëndisë,është më mirë të meditosh cfarë thirresh të bësh tani.Tani,në këtë moment,në këtë orë që je duke dëgjuar mesazhet e Perëndisë,të pendohesh.
 Atëherë ai i cili dëshiron vërtet  të shpëtoj, nuk ngel tek cfarë nuk bëri dhe ankohet.Ajo që i nevojitet tani është pendimi.Këtë do Perëndia.Të ndjesh që je mëkatar,që je në errësirë,të ndjesh që ke nevoj për dritë, ke nevoj shpëtimin.Të ndjesh se Krishti vjen vetëm për ty dhe të pendohesh.
 Nëse pendohesh vazhdimisht,pendimi bëhet si nje lum që merr përpara gjithcka duke mos lënë pas asgjë.

 

At Simeon Kragiopulos
Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “

 

Pendimi