/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Lutja e zemrës!

Lutja e zemrës!

Lutja e zemrës!

 

 

Ç’farë ka më tepër vlerë,lutja e zgjatur apo lutja cilësore?- pyetën Shën Paision.

-Asnjë nga këto.Lutja e zemrës ka vlerë.Kur dhimbja e tjetrit bëhet dhimbja jonë.Dhe këtu nuk bëhet fjalë për kohëzgjatje!

***

Të papërmbjtur janë njerëzit,si kuajt e egër vrapojnë drejt mëkatit.Nuk mendojnë as Perëndi,as vdekje,as gjykim,asgjë !

Vetëm trupin,shijimet,nderimet dhe të mirat materiale.Për shpirtin e tyre, për Perëndinë,për virtytet asgjë!

Shumë të paktë janë ata që interesohen në të vërtetë dhe ndoshta për hir të tyre e mban Perëndia botën.

 

Shën Paisio

Përkthyer nga M.Vasili

 

Lutja e zemrës!