/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Besimi te Krishti

Besimi te Krishti

Besimi te Krishti

 

Në ditët tona,nuk guxojmë të  flasim për Mbretërinë e Perëndisë ,për Ardhjen e dytë të Krishtit,dhe sidomos për vdekjen.Te gjitha këto na trembin.U rehatuam këtu në tokë dhe në vend që t’i shërbejmë ne Perëndisë ,na shërben Perëndia ne.E kërkojmë Perëndinë vetëm kur kemi nevojë të na zgjidhi problemet.E pajustifikueshme!
Shpëtimi më Krishtin është i sigurtë por duhet ta ndjekim Atë.Nuk ekziston tani asnjë pengesë.Sado mëkatar që të jesh ,sado gjëra negative të kesh brënda teje,Krishti të shpëton.Por duhet besimi.Në  të kundërt do ngelesh në mjerimin që je.E pse të mos besosh?!

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri i  “Lindjes së Hyjlindëses”

Përkthyer nga A. Marini

 

Besimi te Krishti