/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mesazhe shpirtërore

Mesazhe shpirtërore

Mesazhe shpirtërore

 

Shën Grigor Palamai thekson se kur Perëndia krijoi njeriun dhe e vendosi në parajsë,i dha një porosi të cilën njeriu duhet ta mbante që të qëndronte në parajsë.Kështu edhe tani pas rënies,që të quhemi akoma fëmijë të Perëndisë një porosi na jep:pendimin.
Bëj të mira sa të duash,nëse nuk kalon nëpërmjet pendimit,nuk shpëton.Shpëtimin e jep Krishti.Shpëtimtari është Krishti.Por njeriu bëhet pjesëtar i këtij shpëtimi kur pendohet.Jashtë pendimit cdo gjë është e kotë të mendosh se beson të Perëndia,e gjete Perëndinë dhe ke komunikim të vërtetë me Perëndinë.

Një pikë jete Hyjnore të pikoj në shpirtin tonë,është ëmbëlsia me e madhe që e “rrëmben” njeriun.

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “

 

Mesazhe shpirtërore