“Ai, Zoti Jezu Krisht, është Kreu i Kishës, ne jemi trupi. A është e mundur të ketë ​​boshllëk ndërmjet…
    Apostull Vartholomeu ishte një prej dymbëdhjetë Apostujve i cili u thirr për të njohur Mesinë nga Filipi.Prejardhjen e…
Mësime shpirtërore
10/06/2024
  Një grua e moshuar e sëmurë, shkonte çdo vit në Kishën e Hyjlindeses në Tinos. Shumë prej atyre që…
  (Joani 9:1-38) Krishti u ngjall! Rabbi, cili mëkatoi, ky apo prindërit e tij, që të lindë i verbër? (Jn.…
  16 Edhe kur po vinim ne për t’u lutur, u takua me ne një shërbëtore që kishte frymë Pitoni,…
Mësime shpirtërore
07/06/2024
  13 Tjetër ngasje nuk ju ka ndodhur juve, përveçse ngasje njerëzore. Po Perëndia është besnik dhe nuk do t’ju…
  Disa njerëz punojnë gjithë jetën për të mësuar se çfarë ka në diell, në hënë ose në ndonjë planet…
  “Personi i dobët vuan kryesisht nga dy sëmundje mendore: besimi i dobët dhe nga adhurimi për veten. Kushdo që…
    Jn.4:5-42 5 Vjen pra në një qytet të Samarisë që quhet Sihar, afër vendit që i dha Jakovi…
    Vep.11:19-30 19 Ata pra që u shpërndanë nga përndjekja që u bë për Stefanin shkuan deri në Finikë…