Joani 9:1-38 Edhe duke kaluar andej, pa një njeri të verbër që prej lindjes. 2Edhe nxënësit e tij e…
  Shën Kirili dhe Shën Metodi lindën në Selanik dhe emrat e tyre ishin Kostandin dhe Mikail.Ishin djemtë e ushtarakut Leondo.Mikaili…
  Një të diel, kur shporta e ofertës po kalonte mes besimtarëve në kishë, një djalë i vogël i kërkoi…
  Shën Joan Teologu, nxënësi i dashur i Zotit Krisht,kujtohet nga Kisha jonë më 26 Shtator.Festa e sotshme lidhet me…
  “-At,përse zemra ime është e ashpër dhe nuk ka frikë nga Perëndia?”, pyeti një vizitor i manastirit murgun. I…
  (Joani 4:5-42) Duke shkuar Zoti Jesu Krisht në qytetin Sihem ndaloi pranë  pusit të Iakovit.Atje shkoi për të mbushur…
  "Shqerra jote u Jesu,me zë të madh po të thërret:Dhëndër ty të dëshiroj,dhe nat e ditë të kërkoj,dhe kryqëzohem…
    Joani 4:5-42 5Vjen pra në një qytet të Samarisë që quhet Sihar, afër vendit që i dha Jakovi…
  Në manastirin Skiti në Malin e Shenjtë shkoi një djalë për tu bërë murg.Etërit e manastirit nuk pranuan sepse…
  Një vajzë nga Japonia, që studionte në një kolegj amerikan, e ftuan të kalonte pushimet e Krishtlindjes te një…