Ashtu si ai që humbi dritën dhe pengohet në shumë pengesa,kështu dhe ai që do harroj frikën e Perëndisë,vazhdimisht…
  Asnjëherë mos thuaj "pse po e kaloj këtë". Ose kur shikon një të verbër ose dikë që vuan me…
  Llk.8:27-39 27 Edhe kur doli në tokë, i doli përpara një njeri prej qytetit, që kishte demonë prej shumë…
  Gal.1:11-19 11 Po ju bëj të ditur, vëllezër, se ungjilli që u predikua prej meje nuk është sipas njeriut;…
  Gjatë kohës që kandilët janë të ndezur,thërrasin :"mëshiro,mëshiro,mëshiro o Zot", për atë që e ndezi kandilin për Perëndinë. Këtë…
  Shën Artemi ishte një oficer i ndritur në vitet e perandorit  Kostandinit të Madh.Për virtytet dhe aftësitë e tij,perandori…
Fëmijët dhe besimi
19/10/2023
  Shën Grigor Teologu thoshte që njeriut duhet t'i flasësh për Perëndinë që në moshë të vogël,që kur është fëmijë,përpara…
Besimi te vullneti i Perëndisë
16/10/2023
  Merru me punët e Perëndisë,me kultivimin e shpirtit ,me përvetësimin e virtyteve që do të falin mirësitë që nuk…
  5 Doli mbjellësi të mbillte farën e tij; dhe ndërsa ai po mbillte, ca farë ra pranë udhës, edhe…
  Letra e Apostull Pavlit drejtuar Titos 8 E besueshme është fjala; edhe këto dua t’i vërtetosh, që të kujdesen…