Shën Joan Teologu, nxënësi i dashur i Zotit Krisht,kujtohet nga Kisha jonë më 26 Shtator.Festa e sotshme lidhet me…
07/05/2020
  O Zot, Perëndi i shpëtimit tim, ditë e natë thirra përpara teje. Le të arrijë falja ime përpara teje,…
  "Shqerra jote u Jesu,me zë të madh po të thërret:Dhëndër ty të dëshiroj,dhe nat e ditë të kërkoj,dhe kryqëzohem…
  Një natë,dikush pa në ëndërr sikur ishte duke ecur në breg të detit së bashku me Zotin.Nëpër qiell shfaqeshin…
  (Marku 15:43,16:8) Krishti u Ngjall! "Pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve?Ai nuk është këtu,por është ngjallur.Shkoni shpejt…
      Marku: 15:43-16:8 43 erdhi Josifi që ishte nga Arimatea, anëtar i nderuar i këshillit, që edhe ai…
01/05/2020
  Megjithatë ka disa që justifikohen se nuk ka në ditët tona priftërinj të mirë dhe rrëfyes të përshtatshëm.Kjo nuk…
Kandilja.
30/04/2020
  Dikur ishte një kandile plot me vaj. Një ditë që e ndezën ndriçoi shumë. Sapo pa flakën e saj,…
  Nuk më frikëson fakti që dikush ka shumë pasione,por me tremb kur nuk fillon të shqetësohet për këtë dhe…
27/04/2020
  Beko Zotin, o shpirti im, edhe ti, o zemra ime, emrin e tij të shenjtë. Beko Zotin, o shpirti…