/ Shenjtorë dhe Etër / Apostujt e Shenjtë Pjetri dhe Pavli

Apostujt e Shenjtë Pjetri dhe Pavli

Apostujt e Shenjtë Pjetri dhe Pavli

 

 

Apostull Petro (Pjetri) 
Kur Zoti Jesu Krisht arriti pranë liqenit Gjenisaret takoi atje djemtë e Ionait, Pjetrin dhe të vëllain e tij Andrean të cilët ishin duke hedhur rrjetat e peshkimit.Apostulli Petro ishte nje peshkatar nga qyteti  Vithsaidha  i Galilesë.Ishte i martuar dhe jetonte  me familjen e tij .Menjëherë pas thirrjes së tyre ata braktisën gjithshka dhe ndoqën pas mësuesin dhe Zotin e tyre Jesu Krishtin.
Për jetën e Apostull Pjetrit pranë Krishtit  flasin Katër Ungjijtë,ndërsa veprën e tij apostolike na e tregojnë Veprat e Apostujve.
Apostull Pjetri shkruajti dy Letra (Epistoli) të përgjithshme drejtuar të krishterëve ku ndër të tjera i mëson kështu:”Përmbahuni,kreshmoni,bëhuni vigjëlent dhe të kujdesshëm sepse kundështari juaj,djalli vërtitet me mani së një luan i uritur duke kërkuar se cilin do largoj nga besimi dhe do ta përpij”.
Pas ngjitjes së Zotit në qiell Apostull Pjetri predikoi ungjillin në shumë vende .
Ndërroi jetë rreth vitit 64  pas Krishtit duke e kryqëzuar me kokën poshtë.
Apostull Pavli lindi në Tarso të Kilikias dhe emri i tij ishte Saul.Ishte një ndër përndjekjesit më të ashpër i të krishterëve.Në një udhëtim të tij për në Damaskë ku ishte nisur bashkë me ushtarët për të arrestuar dhe ekzekutuar të krishterë,i ndodhi një mrekulli :
Një shkëlqim më i fortë se vetë drita bëri gjithë ushtarët dhe udhëheqësin e tyre të bien të trembur në tokë.Njëkohësisht u dëgjua një zë që thoshte:-“Saul,Saul përse më përndjek?”Atëherë Sauli morri guximin dhe e pyeti :-“cili je Zotëri? “
-“Jam Jesui të cilin ti e përndjek”,iu përgjigj.
I trëmbur dhe i mahnitur pas kësaj që i ndodhi, qëndroi atje tre ditë e tre netë pa futur në gojë as bukë dhe as ujë.Zoti Krisht e drejtoi të shkonte te Anania (Apostull Anania) i cili e mësoi dhe e pagëzoi.Apostull Pavli u bë predikuesi më i madh i Ungjillit duke  sakrifikuar edhe jetën për këtë.U quajt Apostujt i kombeve për shkak të përhapjes së ungjillit në shumë vende dhe kombuj.
Apostull Pavli shkruajti 14 Letra (Epistoli) drejtuar kishave të cilat ai vetë ngriti.
Dëshira e Apostull Pavlit është që cdo i krishterë  ashtu si dhe ai vetë, të thojë dhe të ndihet kështu:”Nuk jetoj më unë,njeriu i vjetër por jeton brënda meje Krishti.”
” Gjithë veprimtaritë e jetës tonë njerëzore të drejtohen nga Krishti”
Apostull Pavli u martirizua   rreth vitete 64-67 pas Krishtit.
Kisha jonë kremton Apostujt e Shenjtë Petro dhe Pavli më 29 Qershor.
 
 
Përkthyer nga A. Marini
 

Apostujt e Shenjtë Pjetri dhe Pavli