/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Besimi te Perëndia

Besimi te Perëndia

 Besimi te Perëndia

 

Cdo gjë që e lejon Perëndia të ndodh,vetëm për të mirën tonë është.Edhe gjënë më të keqe mundohu ta pranosh që vjen nga Perëndia dhe është për të mirën tonë sepse Perëndia nuk bën keq.Dhe nëse dicka të duket  e keqe,ndodh sepse gjëndja jote shpirtërore është e keqe.Duhet me përulësi t’i afrohemi Krishtit.
Si të krishterë duhet t’i pranojmë gjërat ashtu si i lejon Perëndia  të ndodhin dhe jo si i duam ne.
Ai i cili kupton se ato që pëson në jetë,i pëson sepse e meriton,(Gjithshka njeh Perëndia dhe nuk i bën askujt padrejtësi ),ai vërtet është i përulur.

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “

Përkthyer nga A. Marini

 

Besimi te Perëndia