/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Apostull Pavli

Apostull Pavli

Apostull Pavli

 

Dhe falënderoj Krishtin Jesu,Zotin tonë që më bëri të fortë sepse më çmoi besnik duke më vënë në shërbimin e Tij që më parë isha blasfimues,përndjekës,por m’u dha mëshirësepse i bëra nga padija në mosbesim.

Por Hiri i Zotit tonë teproi tej mase bashkë me besim dhe dashuri në Krishtin Jesu.Kjo fjalë është e besueshme dhe e denjë për t’u pranuar plotësisht, që Krishti Jesu erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët ndër të cilët unë jam i pari.Por prandaj u mëshirova që Jesu Krishti të tregojë së pari në mua gjithë zemërgjerësinë për të qenë shëmbull për ata që do të besojnë në të për jetë të përjetshme.Por Mbretit të përjetësive,të pavdekshmit,të padukshmit, të vetmit Perëndi të urtë,i qoftë nder dhe lavdi në jetë të jetëve,Amin!

 

(1Tim.1:12-17)

Letra e parë e Apostull Pavlit dërguar Timotheut

Dhjata e Re

 

Apostull Pavli