/ Category / Jeta Shpirtërore

Jeta Shpirtërore

Lumurimet 5-Uria dhe etja për drejtësi
07/09/2015
  “Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen (Matheu 5:6). Të…
Lumurimet 4 zemërbutësia
01/09/2015
   “Lum ata që janë zemërbutë, sepse ata do ta trashëgojnë tokën '' (Matheu 5:5). Zemërbutësia është një zotërim thelbësor i…
Lumurimet 3 vajtimi i bekuar
31/08/2015
        “Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen” (Matheu 5:4). Ky është lumurimi i dytë…
Lumurimet vazhdim 2 Të varfër në shpirt
26/08/2015
  “Lum të varfërit në shpirt, sepse e tyre është Mbretëria e qiejve” (Matheu 5:3). Ky lumurim i parë është…
Lumurimet 1
25/08/2015
  Në shkrimet e Ungjijtë, lumurimet paraqesin mësimet e Jisuit dhe janë mbajtur tradicionalisht të përmbajnë përmbledhjen më të ngjeshur…
02/08/2015
  Vini re ato që na thotë Zoti për udhëtimin e jetës sonë:"Hyni nëpër derën e ngushtë sepse e gjerë…
19/07/2015
  Zakonisht njerëzit entuziazmohen lehtë,por në përpjekjet e tyre nuk janë të vendosur deri në fund.Përballë vështirësive humbasin durimin,nervozohen,i duan…
09/07/2015
    Një  murg  Rus  , u  sëmur  rëndë  dhe  ra  në  krevat  me  dhimbje  të  forta  duke  ju  lutur …
01/07/2015
  Në botën e mrekullueshme që na rrethon, në botën ujore, bimore, shtazore dhe njerëzore, ka një plan të urtë,…
Cilën rrugë të zgjedh për jetën time?
29/06/2015
  Një  murg  asket  tregoi  këto:   - Jetonte  dikur  një  murgeshë  e  cila  pati  sukses  të  madh  në  drejtim  të…