/ Category / Jeta Shpirtërore

Jeta Shpirtërore

Lumurimet 8 Të përndjekur për hir të drejtësisë
16/09/2015
   “Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është Mbretëria e qiejve. Lum ju kur…
Lumurimet 7 Pastërtia e zemrës
15/09/2015
  “Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndinë (Matheu 5:8). Pastërti e zemrës…
Mesazhe shpirterore 2
11/09/2015
    Ne vetë nuk mundemi të jemi ashtu sic duhet të jemi.Nuk mundemi ne vetë të krijojmë brenda vetes…
Lumurimet 6 Mëshira
08/09/2015
         “Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë (Matheu 5:7). Të jesh…
Lumurimet 5-Uria dhe etja për drejtësi
07/09/2015
  “Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen (Matheu 5:6). Të…
Lumurimet 4 zemërbutësia
01/09/2015
   “Lum ata që janë zemërbutë, sepse ata do ta trashëgojnë tokën '' (Matheu 5:5). Zemërbutësia është një zotërim thelbësor i…
Lumurimet 3 vajtimi i bekuar
31/08/2015
        “Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen” (Matheu 5:4). Ky është lumurimi i dytë…
Lumurimet vazhdim 2 Të varfër në shpirt
26/08/2015
  “Lum të varfërit në shpirt, sepse e tyre është Mbretëria e qiejve” (Matheu 5:3). Ky lumurim i parë është…
Lumurimet 1
25/08/2015
  Në shkrimet e Ungjijtë, lumurimet paraqesin mësimet e Jisuit dhe janë mbajtur tradicionalisht të përmbajnë përmbledhjen më të ngjeshur…
02/08/2015
  Vini re ato që na thotë Zoti për udhëtimin e jetës sonë:"Hyni nëpër derën e ngushtë sepse e gjerë…