Të Martën, theksi është në vigjilencën e virgjëreshave të ditura, të cilat, jo si motrat e tyre të marra,…
E Hëna e Madhe
06/04/2015
    Në Kishën Orthodhokse java e fundit e jetës së Krishtit quhet zyrtarisht Java e Pësimit. Në emërtimin popullor…
    Gjashtë ditë para Pashke Zoti u gjend në shtëpinë e Marthës dhe të Marisë,atje ku kishte ngjallur së…
  Μateut  21: 1-11, 15-17    Εdhe kur u afruan në Jerusalem, dhe erdhën në Betfagji pranë Malit të Ullinjve,…
  Joani 11:1-45   Edhe ishte një i sëmurë, Llazari nga Betania, nga fshati i Marisë e i Martës, motrës…
Rreth gëzimit
02/04/2015
  Gëzimi është ushqimi i  përjetshëm i njeriut.Gëzimi, të cilin kaq shumë e duam dhe e kërkojmë.Gjeni një njeri i…
  Trupi është shërbëtor i shpirtit i cili është mbret. Perëndia shpesh herë e lejon që trupi të mundohet nga…
Prova e "egos"tonë
31/03/2015
 Secili vendos për veten,nuk nuk vendos per  të tjerët.Kështu që sido që të jenë të tjerët ne mbajmë një qëndrim…
   Shpirti ushqehet me fjalën e Perëndisë dhe në veçanti me studimin e Dhiatës së Re dhe të Psalmeve. Ungjillin…
  ( Marku 10:32-45) 32 Edhe ishin në udhë duke u ngjitur në Jerusalem; edhe Jisui ishte duke shkuar përpara…