Dashuria duron,pret,mirëkupton.E vë veten në pozitën e tjetrit,ndërton,shpëton. Dija kur është e vetme,pa dashurinë mundet të të dëmtoj.Prandaj,jo me dije…
21/09/2015
  Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. . .” (Matheu 5:11). Gëzimi është një element…
  "Kush të dojë të vijë pas meje, le të mohojë veten e tij, edhe le të ngrejë kryqin e…
    (Marku.8:34-9:1) 34 Edhe si thirri pranë turmën bashkë me nxënësit e tij, u tha atyre: Kush të dojë…
Lumurimet 8 Të përndjekur për hir të drejtësisë
16/09/2015
   “Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është Mbretëria e qiejve. Lum ju kur…
Lumurimet 7 Pastërtia e zemrës
15/09/2015
  “Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndinë (Matheu 5:8). Pastërti e zemrës…
      (Jn 19:6-11,13-20,25-28,,30-35). 6Kur e pane ate kryeprifterinjte dhe sherbetoret, bertiten duke thene: Kryqezoje, kryqezoje. Pilati u thote…
  "......që të mos humbasë kushdo që t’i besojë atij, po të ketë jetë të përjetshme"!E djela e sotshme mban…
    (Joani. 3:13-17)   13Edhe asnjë s’është ngjitur në qiell, veç ai që ka zbritur nga qielli, i Biri…
Mesazhe shpirterore 2
11/09/2015
    Ne vetë nuk mundemi të jemi ashtu sic duhet të jemi.Nuk mundemi ne vetë të krijojmë brenda vetes…