Na akuzojnë protestantët se u kushtojmë adhurim të madh ikonave të Shenjta dhe lipsaneve të Shenjta.I informojmë se nuk…
    S. A. Nili të cilin e mbronte në mënyrë të veçantë dora e Perëndisë vazhdoi edhe pas Revolucionit te Tetorit…
  Ai që do të ecë në rrugën e përjetë të së mirës duhet të këtë shumë kujdes në disa…
    Dobia e këshillës :"Njeriu që nuk do të dëgjojë këshillë,mbetet i pandreqshëm." Heshtja është flori"Shumë herë u pendova…
09/07/2015
    Një  murg  Rus  , u  sëmur  rëndë  dhe  ra  në  krevat  me  dhimbje  të  forta  duke  ju  lutur …
  Temat më  të dashura të Heavy- Metal janë :Satanai,vdekja ,epshi erotik me të vdekurit dhe shumë të tjera të…
  Shën Serafimi si dhiakon shikonte ëngjëjt të psalnin bashkë me murgjit dhe të shërbenin së bashku me ta. Ngjanin…
    ​Ik, Perëndi! Titull i çuditshëm – fjalë vetëshkatërruese; fjalë e thjeshtë, por edhe e ashpër dhe, fatkeqësisht, tepër…
  Aborti do të thotë  ti japësh  fund me mënyrë  vrasëse-ekzekutuese  shtatzanisë duke marrë jetën e foshnjes përpara se të…
  Pse para një prifti?  Në ​vitet e hershme në kishë të krishterët  rrëfe​nin mëkatet e tyr​e​ para gjithë Kishës,njeri…