/ Category / Problematika Moderne

Problematika Moderne

  Në Kishën Ortodokse martesa është për gjithë jetën.Martesa nuk është një këmbim zotimesh ose themelim i një kontrate ligjore…
  Shën Pavli shkruan: "A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë që është në…
  Ai që do të ecë në rrugën e përjetë të së mirës duhet të këtë shumë kujdes në disa…
  Temat më  të dashura të Heavy- Metal janë :Satanai,vdekja ,epshi erotik me të vdekurit dhe shumë të tjera të…
  Aborti do të thotë  ti japësh  fund me mënyrë  vrasëse-ekzekutuese  shtatzanisë duke marrë jetën e foshnjes përpara se të…
   Prandaj Perëndia ia dorëzoi papastërtisë në epshet e zemrave të tyre, për të çnderuar trupat e tyre në mes…
    Muzika rok dhe satanizmiTë dashur të rinj mëoni se:Muzika rok e xhindos njeriun.Muzika rok venit dhe zhduk rininë.Dhe…
Ju keni dëgjuar se të lashtëve u qe thënë: “Mos shkel kurorën”. Por unë po ju them se kushdo që…