/ Category / Shenjtorë dhe Etër

Shenjtorë dhe Etër

  Dëshmoret Minodhora,Mitrodhora dhe Nimfodhora ishin nga Vithinia dhe ishin tre motra virgjëresha.Tre dhuratat e atit të tyre për Zotin…
    Joakimi ishte biri i Eliakimit,pasardhës I Davidit.Emri i tij në hebraisht do të thotë"i lartësuar prej Perëndisë".Joakimi ishte…
  “Zëri i njeriut që thërriste në shkretëtirë :Përgatisni rrugën nga e cila do të kaloj Zoti juaj! Ç’rrënjosni nga…
  Shën Mamanti lindi në Paflagoni të Azis së vogël  në vitin 260 pas Krishtit nga prindërit e krishterë Theodhoti…
Shën Evmenio kur mësonte se dikush vdiq,gëzohej,qeshte. Mësonte se lindi dikush,gëzohej. Kur dikush sëmurej,përsëri gëzohej. "Lavdi Zotit" thoshte! Kur dikush…
  Është e pamundur të fitosh mëkatin nëse nuk largohesh nga shkaku prej së cilit rrjedh. Arsyet kryesore janë: Shplodhja…
  Mërzitemi kur ndeshim njerëz që nuk e duan Perëndinë.Me mërzitje nuk arrijmë asgjë.As me sygjerime. Ka një sekret që…
  Thoshte një murg: Nëse do të kesh,duhet të japësh. Duhet të sakrifikosh nëse dëshiron të marrësh. Duhet të heshtësh…
  Një murg jepte këtë këshillë: Kini kujdes dhe mos u grindni. Grindja lodh gjithë ata që jetojnë me ju…
  I lumur është ai njeri që ka dashuri Perëndie sepse me dashurinë e tij i afrohet Perëndisë,sepse Perëndia është…