/ Category / Shenjtorë dhe Etër

Shenjtorë dhe Etër

  Gjithshka që bën Perëndia është në dobi të shpirtit tonë.Qoftë sëmundje,qoftë ngasje ,për të mirën tonë e lejon. Ne…
  Ai që shpreson te Zoti ecën i qetë në luftën e jetës së tij dhe udhëton në këtë rrugë…
  Apostull dhe Ungjillori Mattheu një nga dymbëdhjetë nxënësit e Krishtit ishte një targambledhës nga Galilea. Emri i tij më…
  Rruga që të çon drejt përsosmërisë është e gjatë. Lutju Zotit që të të forcojë. Përballoni rëniet tuaja me…
  Shën Filipi ishte një prej dymbëdhjet nxënësve të Zotit Jesu Krisht.Origjina e tij ishte nga Vithsaidha e Galileas,nga i…
  Mbrojtës i shquar i Krishtërimit, Atë i Madh i Kishës, mësues Ekumenik!Një nga Tre Hierarkët së bashku me Vasilin…
  Shën Joan Përdëllimtari lindi në Amathunda të Qipros.Jetoi në vitet e mbretit Irakli,(615 pas Krishtit). I ati i tij…
  Shën Minai lindi në Egjypt nga mezi i shekullit të  3-të.Prindërit e tij ishin paganë dhe ambienti  në të…
Shën Nektari i Pendapojës lindi në Silviri të Thrakit. Prindërit e tij,Dhimosteni dhe Vasilika ishin njerëz të varfër të cilët…
  Njeriu krenar nuk kërkon vullnetin e Perëndisë por preferon ta drejtoj vetë jetën e tij. Dhe nuk e kupton…