/ Category / Didactike

Didactike

09/07/2015
    Një  murg  Rus  , u  sëmur  rëndë  dhe  ra  në  krevat  me  dhimbje  të  forta  duke  ju  lutur …
  Temat më  të dashura të Heavy- Metal janë :Satanai,vdekja ,epshi erotik me të vdekurit dhe shumë të tjera të…
01/07/2015
  Në botën e mrekullueshme që na rrethon, në botën ujore, bimore, shtazore dhe njerëzore, ka një plan të urtë,…
Pendimi
26/05/2015
  Ai që dëshiron të shpëtojë duhet ta ketë zemrën të dërmuar dhe të gatëshme për t'u penduar. "Therrore ndaj…
  Trupi është shërbëtor i shpirtit i cili është mbret. Perëndia shpesh herë e lejon që trupi të mundohet nga…
   Shpirti ushqehet me fjalën e Perëndisë dhe në veçanti me studimin e Dhiatës së Re dhe të Psalmeve. Ungjillin…