Në Kishën Ortodokse martesa është për gjithë jetën.Martesa nuk është një këmbim zotimesh ose themelim i një kontrate ligjore…
  Shën Pavli shkruan: "A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë që është në…
19/07/2015
  Zakonisht njerëzit entuziazmohen lehtë,por në përpjekjet e tyre nuk janë të vendosur deri në fund.Përballë vështirësive humbasin durimin,nervozohen,i duan…
  Na akuzojnë protestantët se u kushtojmë adhurim të madh ikonave të Shenjta dhe lipsaneve të Shenjta.I informojmë se nuk…
    S. A. Nili të cilin e mbronte në mënyrë të veçantë dora e Perëndisë vazhdoi edhe pas Revolucionit te Tetorit…
  Ai që do të ecë në rrugën e përjetë të së mirës duhet të këtë shumë kujdes në disa…
    Dobia e këshillës :"Njeriu që nuk do të dëgjojë këshillë,mbetet i pandreqshëm." Heshtja është flori"Shumë herë u pendova…
09/07/2015
    Një  murg  Rus  , u  sëmur  rëndë  dhe  ra  në  krevat  me  dhimbje  të  forta  duke  ju  lutur …
  Temat më  të dashura të Heavy- Metal janë :Satanai,vdekja ,epshi erotik me të vdekurit dhe shumë të tjera të…
    ​Ik, Perëndi! Titull i çuditshëm – fjalë vetëshkatërruese; fjalë e thjeshtë, por edhe e ashpër dhe, fatkeqësisht, tepër…