21/09/2016
  Një i krishterë, zbardhuar nga vitet, ishte në shtratin e vdekjes. Rreth tij u mblodhën të afërmit dhe miqtë…
  "Kur të humbin ekuilibrin drejtuesit,këshilltarët,gjykatësit,priftërinjtë,atëherë nuk do ekzistoj më asgjë që të mund të ndaloj popullin nga shkatërrimi." "Zogjtë kanë…
    “Kush të dojë të vijë pas meje, le të mohojë veten e tij dhe le të ngrerë kryqin…
  Mos u interesoni nëse ju duan të tjerët por interesohu për dashurinë që ti ke për Krishtin,sa e do…
  "Kryqi ruajtësi i gjithë botës,Kryqi bukuria e Kishës Kryqi fuqia e mbretërve,Kryqi mbështetja e besimtarëve Kryqi lavdia e ëngjëjve…
  Nëse të them: kreshmo,shumë herë gjen si justifikim sëmundjet e trupit...... Nëse të them: jepi të vobektëve,më përgjigjesh se…
  Pasioni i smirës është i përhapur në cdo kohë dhe moshë.Zakonisht zhvillohet që nga moshat më të vogla.....Shën Vasili…
  Nuk  është me detyrim thirrja që i bën Perëndia njeriut.As kërcënon dëshirën e atyre që nuk duan të ecin…
Nëpërmjet shërimit të fëmijës të demonizuar ,Zoti ynë Jesu Krisht na mëson forcën e madhe që ka besimi,lutja dhe kreshmimi.Ky…
  Prindërit shumë herë nga kujdesi i ekzagjiruar duan t'i lidhin fëmijët me tel.T'i "lidhin " me butësi që të…