Nga Miron Çako Dhe ashtu siç ai bekoi Abrahamin “Zoti e ka bekuar shumë zotërinë tim, që është bërë…
  Historia e Ungjilit të sotshëm ka karakter didaktikë dhe është pak a shumë e dëgjuar dhe e njohur për…
  (Llk.8:27-39)   27Edhe kur doli në tokë, i doli përpara një njeri prej qytetit, që kishte demonë prej shumë…
   I thashë disa mjekëve që diskutonin për anestizitë që bëjnë për operacionet:"Anestizia e ngasjeve ka pasoja të dëmshme tek…
  Shën Artemi ishte një oficer i ndritur në vitet e perandorit  Kostandinit të Madh.Për virtytet dhe aftësitë e tij,perandori…
  "Të jetoni brënda dashurisë se Perëndisë.Ajo(dashuria)  të jetë udhërrëfyesi juaj,frymëmarrja juaj."Perëndia është dashuri dhe ai që qëndron në dashurinë…
  O biri im!Dëgjoi prindërit e dhe ndiqi këshillat e tyre! Ato do ta zbukurojnë jetën tënde si një kurorë…
  Llk.8:5-15 Duke interpretuar paravoline e Ungjillit të sotshëm,Zoti flet për katër kategori njerëzish.Në kategorinë e parë bëjnë pjesë ata…
   (Llk.8:5-15)   5Doli mbjellësi të mbillte farën e tij; dhe ndërsa ai po mbillte, ca farë ra pranë udhës, edhe u…
Lumturia e vërtetë
14/10/2016
1-Lum ai njeri që nuk ndjek këshillat e të pabesëve,që nuk ecën në rrugën e mëkatarëve dhe nuk përzihet me…