/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

 

Kur na akuzojnë, kur na përgojojnë, kur na ngacmojnë, kur na poshtërojnë, kur na bëjnë padrejtësi, edhe ne duhet të falim.

Me atë zemër, me atë forcë, me atë vullnet që ofrojmë faljen , jo njëqindfish, por mijëra do të jenë të mirat që do marrim nga Zoti.

Ja rruga! Ja, saktësisht se si mund të shpëtohemi! Ja, porta nëpërmjet së cilës do të hyjmë në Mbretërinë e qiejve!

 

Shën Efremi nga Arizona
Përkthyer nga A.Marini

 

Mësime shpirtërore