/ Jeta Shpirtërore / Lumurimet 7 Pastërtia e zemrës

Lumurimet 7 Pastërtia e zemrës

Lumurimet 7 Pastërtia e zemrës

 

“Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndinë (Matheu 5:8). Pastërti e zemrës do të thotë të jesh i çliruar nga të gjitha motivimet dhe qëllimet e mëkatshme dhe të mos kesh asnjë interesim të padenjë dhe asnjë dëshirë egoiste. Do të thotë të jesh krejtësisht i çliruar nga çdo gjë që e verbon dhe e errëson mendjen, dhe, kështu ajo nuk mund të mos i shohë gjërat qartësisht dhe ndershmërisht.Do të thotë të jesh i çliruar krejtësisht nga çdo gjë që e robëron dhe e errëson shpirtin dhe kështu ai nuk mund të mos pasqyrojë dhe të ndriçojë dritën e pastër të Perëndisë.

 

Kisha Orthodhokse

Autoq efale Shqipërisë

http://orthodoxalbania.org/

 

Lumurimet 7 Pastërtia e zemrës