/ Jeta Shpirtërore / Lumurimet 8 Të përndjekur për hir të drejtësisë

Lumurimet 8 Të përndjekur për hir të drejtësisë

Lumurimet 8 Të përndjekur për hir të drejtësisë

 

 “Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është Mbretëria e qiejve. Lum ju kur do t’ju shajnë dhe do t’ju përndjekin dhe, duke gënjyer, do të thonë të gjitha të zezat kundër jush, për shkakun tim” (Matheu 5:10-11). Duke thënë këto fjalë, Krishti premtoi se ata që do të shkojnë pas Atij do të përndiqen me siguri. Kjo është një profeci qendrore e Ungjillit dhe një kusht thelbësor i atyre që e pranojnë atë. Kujtoni fjalën që ju thashë: “Shërbëtori nuk është më i madh se i zoti”. Nëse më kanë përndjekur mua, do t’ju përndjekin edhe ju; nëse kanë ruajtur fjalën time, do të ruajnë edhe tuajën. Të gjitha këto gjëra do t’jua bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohin atë që më ka dërguar (Joani 15:20-21).

 

Kisha Orthodhokse

Autoq efale Shqipërisë

http://orthodoxalbania.org/

 

Lumurimet 8 Të përndjekur për hir të drejtësisë