/ Të bazohemi tek fjala e Krishtit(Llk5:1-11) / Të bazohemi tek fjala e Krishtit(Llk5:1-11)

Të bazohemi tek fjala e Krishtit(Llk5:1-11)

Të bazohemi tek fjala e Krishtit(Llk5:1-11)