/ Apostulli i të Djelës Vep:16:16-36 / Apostulli i të Djelës Vep:16:16-36

Apostulli i të Djelës Vep:16:16-36

Apostulli i të Djelës Vep:16:16-36