/ Gjëja më e çmuar në tokë! / Gjëja më e çmuar në tokë!

Gjëja më e çmuar në tokë!