/ Mjerë ata që bëjnë mëkate dhe nuk pendohen…! / Mjerë ata që bëjnë mëkate dhe nuk pendohen…!

Mjerë ata që bëjnë mëkate dhe nuk pendohen…!

Mjerë ata që bëjnë mëkate dhe nuk pendohen…!