/ Të bazohemi tek fjala e Krishtit(Llk5:1-11) / κηρυγνα αλιεια

κηρυγνα αλιεια