/ Jo,njerëzit nuk do shpëtojnë vetëm me anë të veprave të mira! / Jo,njerëzit nuk do shpëtojnë vetëm me anë të veprave të mira!

Jo,njerëzit nuk do shpëtojnë vetëm me anë të veprave të mira!

Jo,njerëzit nuk do shpëtojnë vetëm me anë të veprave të mira!