/ Kush është në të vërtetë njeri i llogjikshëm! / Kush është në të vërtetë njeri i llogjikshëm!

Kush është në të vërtetë njeri i llogjikshëm!

Kush është në të vërtetë njeri i llogjikshëm!