/ Zemërimi,inati -Shën Vasili i Madh / Zemërimi,inati -Shën Vasili i Madh

Zemërimi,inati -Shën Vasili i Madh

Zemërimi,inati -Shën Vasili i Madh