/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / I lumur ai që ka dashuri Perëndie !

I lumur ai që ka dashuri Perëndie !

I lumur ai që ka dashuri Perëndie !

 

I lumur është ai njeri që ka dashuri Perëndie sepse me dashurinë e tij i afrohet Perëndisë,sepse Perëndia është dashuri dhe ai që qëndron brenda dashurisë qëndron “më Perëndinë”.

Ai që ka dashuri veçon me ndihmën e Perëndisë nga të gjithë,nuk ka frikë,sepse dashuria e nxjerr frikën jashtë nga shpirti i tij. Ai që ka dashuri nuk neverit asnjëherë asnjë,as të vogël e as të madh,as të thjeshtë e as të nderuar,as të varfër e as të pasur,por bëhet mbështetje për të gjithë. Të gjitha i mbulon,të gjitha i duron,nuk vepron kundër askujt,nuk flet keq për asnjë por edhe i shmanget atyre që flasin keq,nuk mendon me dinakëri,, nuk dëshiron të nënvlerësojë, as nuk e nënvlerëson vëllanë e tij.

 

Shën Efrem Siriani

Përkthyer nga M.Ikonomi

 

I lumur ai që ka dashuri Perëndie !