/ Lutje që Zoti të hyjë në shtëpinë e zemrës sime / Lutje që Zoti të hyjë në shtëpinë e zemrës sime

Lutje që Zoti të hyjë në shtëpinë e zemrës sime

Lutje që Zoti të hyjë në shtëpinë e zemrës sime