/ Jeta Shpirtërore / Drita e jetës!

Drita e jetës!

Drita e jetës!

 

 

Drita e jetës!

Ashtu si ai që humbi dritën dhe pengohet në shumë pengesa,kështu dhe ai që do harroj frikën e Perëndisë, do vuaj nga preokupime dhe trishtime të ndryshme.

Frika e Perëndisë është arma më e fortë për të luftuar vështirësitë në udhëtimin shpirtëror.

 

Shën Joan Gojarti

Drita e jetës!