/ Gjithë mëkatet e tua u falën / Gjithë mëkatet e tua u falën

Gjithë mëkatet e tua u falën

Gjithë mëkatet e tua u falën